#2


Juli och Augusti 1975. Jag var elva år. Detta var min första rulle någonsin.